Produkter

Våra lösningar

På Perspetivo erbjuder vi en lösningar som stödjer dig i ditt beslutsfattande. Vi levererar opartiska, relevanta och tillförlitliga insikter genom opinions-, samhälls- och marknadsundersökningar samt interna undersökningar såsom perspektiv- och jämlikhetsundersökningar.

Genom att inkludera alla perspektiv säkerställer vi att våra undersökningar är representativa och ger djupgående förståelse för dina specifika behov. Läs mer om våra produkter, lösningar samt vertikaler nedan.

Våra vertikaler

Real Estate

Fastighet & Stadsutveckling

Fastighetsutveckling, – förvaltning, -investering, Stadsutveckling, Samhällsutveckling

Consumer Business

Konsumentbolag

Daglivaruhandel, Apotek, Elektronik, Mode & Skönhet, Bank & Försäkring, Möbler, Restaurang med mera. Insikter om kunder, marknadstrender och konkurrenslandskap, för pricksäkert beslutsfattande och effektiv strategiutveckling.

Media

TV, Nyheter, Streamingtjänster, Nyhetstidningar, Tidsskrifter, Sociala medier med mera. Djupgående insikter om publikens beteende och preferenser, för förbättring av innehållsstrategi och engagemang.

Annat

Branschorganisationer, Intresseorganisationer, Ideella organisationer Organisationer som önskar fatta välgrundade beslut via representativa paneler

Välj den lösning som passar er bäst

Hexagon icon

Demografisk översikt - prenumeration

Kraftfull samling av premium SCB data samt öppen data

Hexagon icon

Representativ panel - prenumeration & enskilda undersökningar

Unik panel som speglar den Nordiska befolkningen, inklusive minoritetsgrupper

Hexagon icon

Skräddarsydd panel - prenumeration

En egen panel som speglar din befintliga alt. önskade målgrupp. Ex. specifik kommun eller konsument. Ex. specific municipality or consumer.

Hexagon icon

Impact Data Incubator

Nordens första inkubator med fokus på offentlig sektor och fastighetsbranschen

Perspetivo är medlem i Esomar

ESOMAR är en global organisation som sammanför professionella inom områdena marknadsforskning, social forskning och opinionsmätning. Att vara medlem i ESOMAR är en kvalitetsstämpel som visar att ett undersökningsbolag uppfyller högt ställda krav, vilket understryker medlemmens engagemang för etiska och kvalitativa undersökningar. Medlemskapet öppnar upp för tillgång till internationella resurser och beprövade metoder. Perspetivo fick medlemskapet beviljat under 2023.