Vi välkomnar dig att inkludera

Perspetivo är grundat av data- och insiktsdrivna tillväxtbyrån The Social Few. Syftet med Perspetivo möjliggöra att alla röster blir hörda. Detta genom att inkludera så många olika perspektiv som möjligt för att alltid jobba för en korrekt bild av verkligheten. Deta I sin tur tror vi leder till mer pricksäkra beslut – för alla.

På Perspetivo är vi medarbetare från olika branscher, sektorer, discipliner och delar av världen. Tillsammans talar vi många språk och vi uppskattar samma perspektivtäthet hos våra partners och underleverantörer.

Vill du bredda dina perspektiv och samtidigt framtidssäkra tillväxten i din organisation, vi ser då fram emot att höra från dig.

Bakgrund

Grundarna av Perspetivo har identifierat en marknads- och samhällsimperfektion: vi inkluderar just nu inte en bred och representativ uppsättning av perspektiv innan vi fattar viktiga beslut som påverkar många. Vissa grupper av den svenska befolkningen anses vara svåra att nå, någonting som också har lett till att vi bygger strukturer för de vi når och aktiverar. Samtidigt ser vi stora förändringar ske i vårt samhälle, både demografiska men även den tekniska utvecklingen som vi behöver bli bättre på att ta tillvara på. Visste du att var fjärde svensk är utrikes född, var fjärde svensk har två utrikes födda föräldrar och var tredje har minst en utrikes född förälder? Och att den årliga köpstyrkan hos etniska minoriteter bara i Sverige ligger på 400-450 miljarder kronor. Detta motsvarar 20 procent av den totala köpkraften. Detta är endast några av de perspektiv vi ofta inte känner till och därmed inte inkluderar i våra strategier.

Vi på Perspetivo tror att företag och organisationer behöver inkludera representativ uppsättning av perspektiv, hög perspektivtäthet av röster, innan man fattar viktiga beslut som påverkar företaget i sig men även samhället i stort. Perspetivo hjälper organisationer blir mer effektiva i sitt beslutsfattande genom att inkludera fler.