از شما دعوت می کنیم که به ما بپیوندید

Perspetivo یک سیستم نظرسنجی است که شامل همه دیدگاه ها و صداها است، مهم نیست که چه کسی هستید یا اهل کجا هستید. ھدف ما ایجاد فضایی برای شنیده شدن صدای شماست.

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺷﮑر، اﻣﺗﯾﺎزھﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد که می‌توانید با کارت‌های هدیه در برخی از بزرگترین فروشگاه‌های منطقه شمال اروپا مبادله کنید.

شرکت همکار ما Hurray این امکان را برای شما فراهم می‌کند که کارت‌های هدیه از برندهای معروف مانند H&M، Nike، Zalando، NetOnNet و سایر موارد را در ازای امتیازتان دریافت کنید.

شما همچنین این فرصت را دارید که امتیازات خود را به مؤسسات خیریه اهدا کنید.

هم اکنون ثبت نام کنید و پس از فعال سازی و شرکت در دو نظرسنجی، یک کوپن به ارزش 25 کرون از Pressbyrån دریافت کنید.

شرکت شما رایگان است. در هر زمان می توانید اشتراک پانل های ما را لغو کنید. برای عضویت و زندگی در سوئد باید بالای 16 سال داشته باشید.

ما یک شرکت بینش مطابق با GDPR هستیم و مشارکت شما در پنل‌ها و نظرسنجی‌های ما کاملاً ناشناس است.

چگونگی کارکرد

به نظرسنجی ها پاسخ دهید

نظرات و دیدگاه های خود را در نظرسنجی هایی که از ما دریافت می کنید به اشتراک بگذارید. برای تکمیل هر نظرسنجی که پاسخ می دهید، امتیاز دریافت خواهید کرد.

از امتیازتان استفاده کنید

امتیازات خود را با کارت های هدیه مبادله کنید یا آنها را به خیریه اهدا کنید. انتخاب باشماست!

مطمئن باشید که صدای شما شنیده می شود.