Fråga alla

När du fattar viktiga beslut som påverkar många är det viktigt att ta med olika perspektiv i processen. Det är där du kommer in. Perspetivo gör det möjligt för dig att dela dina tankar och perspektiv på saker som är viktigt för dig – nu och i framtiden.

Ask everyone

När du fattar viktiga beslut som påverkar många är det viktigt att ta med olika perspektiv i processen. Det är där du kommer in. Perspetivo gör det möjligt för dig att dela dina tankar och perspektiv på saker som är viktigt för dig – nu och för framtiden.

Vi välkomnar dig att ta plats

circle icon

För panelister

Vi säkrar att dina perspektiv och åsikter hörs.

Vi välkomnar dig att ta plats

Hexagon icon

Tjänster

Den mest inkluderande panelen i Norden

Vi välkomnar dig att inkludera

Vilka vi är

Perspetivo är grundat av data- och insiktsdrivna tillväxtbyrån The Social Few. Syftet med Perspetivo är att möjliggöra att alla röster blir hörda – oavsett vem man är och var man kommer från.

Grundarna har identifierat en marknads- och samhällsimperfektion: vi inkluderar just nu inte en bred och representativ uppsättning av perspektiv innan vi fattar viktiga beslut som påverkar många. Vissa grupper i den svenska befolkningen anses vara svåra att nå, engagera och få insikter ifrån, någonting som har lett till att vi historiskt endast byggt strukturer för vissa grupper. Samtidigt ser vi stora förändringar i vårt samhälle, både demografiska och tekniska, som vi bättre behöver ta tillvara på. Visste du att var femte svensk är utrikes född, var fjärde svensk har två utrikes födda föräldrar och var tredje har minst en utrikes född förälder? Och att köpstyrkan hos minoritetsgrupper bara i Sverige ligger på över 400 miljarder kronor årligen? Detta är endast några av de perspektiv vi ofta inte känner till och därmed inte inkluderar i våra investeringar och strategier.

Perspetivo är medlem i Esomar

ESOMAR är en global organisation som sammanför professionella inom områdena marknadsforskning, social forskning och opinionsmätning. Att vara medlem i ESOMAR är en kvalitetsstämpel som visar att ett undersökningsbolag uppfyller högt ställda krav, vilket understryker medlemmens engagemang för etiska och kvalitativa undersökningar. Medlemskapet öppnar upp för tillgång till internationella resurser och beprövade metoder. Perspetivo fick medlemskapet beviljat under 2023.