Medarbetarundersökningar

Våra medarbetarundersökningar tillhandahåller arbetsgivare med djupgående och värdefulla insikter genom att alltid inkludera flera demografiska faktorer. Genom att ta hänsyn till flera faktorer möjliggör du som beställare ett mer intersektionellt förhållningssätt i ert inkluderingsarbete.

Vi erbjuder två olika medarbetarundersökningar utformade för att uppfylla era unika behov och syften. Jämlikhetsdata erbjuder användbara insikter för ert företags hållbarhetsrapportering, i linje med CSRD. Medan Perspektivdata går ett steg längre, och ger en djupare förståelse som är avgörande för att påbörja eller vidareutveckla ert inkluderingsarbete.

Hos Perspetivo är respondenternas integritet vår högsta prioritet. Vi garanterar fullständig anonymitet och följer policyn enligt GDPR, vilket säkerställer en trygg och ansvarsfull hantering av er medarbetardata.

Välj den lösning som passar er bäst

Jämlikhetsundersökning

Undersökningen består av de sju diskrimineringsgrunderna och är ett sätt att hållbarhetsrapportera enligt EU’s CSRD-riktlinjer.

Prenumeration eller enstaka undersökning

Perspektivdata

Undersökningen består av en kombination av demografisk data, inkluderingsdata och data kopplat till kundens affär och/eller uttag.

Prenumeration eller enstaka undersökning

Våra kunder