Perspetivo Insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till en mängd nyheter, evenemang och pålitliga insikter som levereras direkt till din inkorg varje månad. Vi förstår vikten av att fatta välinformerade beslut, och därför ger vi dig den kunskap du behöver för att vara steget före.

På Perspetivo är vårt team dedikerade att leverera pålitlig och aktuell information över olika branscher och sektorer. Oavsett om du är en affärsprofessionell, entreprenör eller helt enkelt någon som värderar att fatta välgrundade val, är vårt nyhetsbrev skräddarsytt för att möta dina behov.

Missa inte möjligheten att få en konkurrensfördel och fatta bättre beslut. Prenumerera på vårt nyhetsbrev idag och anslut dig till en gemenskap av beslutsfattare som värderar noggrannhet i sina insikter och den positiva effekt det har på deras beslutsprocess.

Eftersom vi ser till att #askeveryone och hjälper dig att göra detsamma.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till representativa insikter

"Mätbar social hållbarhet är inte bara en nödvändighet för att uppfylla hållbarhetsmål, det är också en nyckelfaktor för långsiktig affärsframgång. Genom att tillhandahålla tillförlitlig data och insikter hjälper vi inte bara våra kunder att nå sina mål utan skapar också bättre förutsättningar för andra intressenter att göra en mer korrekt riskbedömning," säger Ella Schauman, CFO på Perspetivo.
“Vi har lagt märke till en vanlig missuppfattning bland potentiella beställare, och det är att vissa demografiska frågor skulle vara olagliga att ställa. Men i Sverige finns det inga specifika begränsningar för vilka frågor som får ställas, förutsatt att man följer lagar och förordningar kring hur”, säger Olivia Hansson, genusvetare och client lead för Jämlikhetsdata på Perspetivo.
Att bara vara två år gammal och ha så starka varumärken till kunder - det är en ynnest. Vi kan konstatera att våra kunder också är, inte endast ledande, men även ledare för sina respektive branscher. Varför, undrar du? Jo, låt mig berätta de utmaningar vi har stött på så förstår du varför våra kunder bör inget annat än hyllas.
Perspetivos analysplattform innefattar idag en interaktiv dashboard där kunderna genom en personlig användare kan navigera i sin data. Genom att korstabulera och filtrera i datat kan man enkelt få insikter baserade på de unika behov som finns inom organisationen, och på så vis underlätta datadrivna beslut. Vår analysansvarig Ameer Abdulal berättar hur.
Känner sig utrikesfödda svenskar som en del av det svenska samhället? Vilka delar av samhället har erbjudit bäst stöd i integrationsprocessen? Och vilka förslag på förbättringsmöjligheter har målgruppen själva att dela med sig av?
Perspetivos plattform underlättar beslutsfattandet inom fastighetssektorn och stadsutveckling genom att tillhandahålla data från alla samhällsgrupper. Vår unika metod främjar social hållbarhet, säkerhet och inkludering. Genom att anpassa verksamheten efter våra insikter säkrar organisationer långsiktig lönsamhet och bidrar samtidigt till en bättre livskvalitet för alla.