Hur vi jobbar

Vad som gör Perspetivo unikt är att vår data representerar hela samhället vi lever i. Tack vare detta levererar vi mer tillförlitliga insikter, oavsett om du vill beställa en specifik undersökning, genomföra en demografisk analys av ett specifikt område eller prenumerera på din egen skräddarsydda panel eller dashboard.

Våra produkter:

Woman laughing with a tablet in the hand
1

Frågebatteri

Du väljer mellan färdiga frågemallar och egen-designade frågebatterier. Vi stödjer er i framtagning av relevanta frågor skrivna på inkluderande sätt.

Arrow pointing up

Prenumeration eller enskild undersökning? Egen panel eller vår nationella panel? Här gör du dessa val.

2

Undersökning

Vi går ut med er undersökning till våra digitala och fullt representativa paneler – alt. era egna paneler som vi bygger åt er.

3

Analys

Datat analyseras i vår analysplattform där det förfinas till relevanta insikter som anpassas för era aktuella behov.

4

Insikter

Datat omvandlas till insikter som levereras i form av rapport och/eller egen dashboard. Vi ser till att ni får en ordentlig genomgång av både insikterna i sig samt hur ni enkelt går tillväga för att förstå er dashboard.

TILLÄGG
5

Aktivering

Med Perspetivos insikter som underlag genomför vårt systerbolag The Social Few mätbara och digitala kampanjer/insatser med fokus på aktivering av de målgrupper du vill nå och aktivera.

FAQ

Representativ data innebär att de data som samlas in och används för analys speglar hela populationen eller den målgrupp som ämnas undersökas.

Vi skapar skräddarsydda, representativa digitala paneler bestående av slumpmässigt utvalda individer för att spegla önskade demografier/grupper exempelvis invånare i relevanta kommuner eller specifika sub-målgrupper. Varje panel omfattar minst 450 panelister, beroende på geografisk storlek och befolkningsantal. Genom panelen genomför vi snabbt och effektivt kvantitativa undersökningar för att få tillgång till tillförlitlig data och pricksäkra insikter.

Dashboarden är ett organiskt verktyg där du utöver skillnader mellan olika åldersgrupper, inkomsförhållanden, bakgrund, utbildningsnivå m.m. kan jämföra olika områden, städer eller stadsdelar mellan varandra för att få djupare insikter om Sveriges befolkning under förändring.

Perspektivtäthet™, ett mått på andelen olika perspektiv inom samma kontext, är en matematisk formel som är framtagen, ägs och mäts av Perspetivo. Perspektivtäthet används inte bara för att mäta representationen i en organisation, utan också för att kunna koppla den till tillväxtmöjligheter och innovationstakt.

Termen felmarginal refererar till det intervall inom vilket vi rimligtvis kan förvänta oss att det verkliga värdet av en populationsparameter ska ligga, med hänsyn till den inneboende variabiliteten i undersökningsdata. Det uttrycks vanligtvis som en procentandel och indikerar precisionen i undersökningsresultaten.

Konfidensnivån representerar sannolikheten att felmarginalen innehåller den verkliga populationsparametern. Vanligtvis uttryckt som en procentandel förmedlar den graden av säkerhet eller förtroende som är förknippat med undersökningsresultaten. En konfidensnivå på 95%, till exempel, innebär att om vi skulle genomföra samma undersökning flera gånger, förväntar vi oss att den verkliga parametern ska ligga inom felmarginalen i cirka 95% av dessa undersökningar.

Datasekretess är ett högt prioriterat område för oss, och vi arbetar kontinuerligt för att upprätthålla högsta nivå av säkerhet och integritet. Vi är fast beslutna att erbjuda högsta standarder när det gäller tillgänglighet och säkerhet. Dataskydd är ett seriöst ämne, och vi ser till att följa svenska och europeiska lagkrav. Vi använder ledande leverantörer av ISO-certifierade och GDPR-vänliga datacenter-tjänster i Sverige och Tyskland.

Vår data finns i Tyskland och förblir i Strato AG:s datacenter, för att nämna ett av våra center. Vi samlar, lagrar och behandlar data i Strato AG:s datacenter och använder inte utländska servrar eller molntjänster. Strato AG:s datacenter, och därmed din data, är certifierat och skyddat enligt ISO27001. Våra leverantörer av tredje part är också TISAX-certifierade (TISAX = en förlängning av ISO27001 med tillägg för fordonsindustrin).

Du kan läsa mer om våra rutiner, säkerhet och de personuppgifter vi samlar in och använder på vår sida för Privacy Policy och Cookies.

Vi är också medlem i organisationen ESOMAR och följer de antagna reglerna angående forskning och datainsamling.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Vi skyddar och hanterar all personlig information i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning om dataskydd. Du kan läsa mer om våra procedurer, säkerhet samt de personuppgifter vi samlar in och använder i vår Policy för integritet och cookies.

Esomar

Perspetivo är medlem i Esomar

ESOMAR är en global organisation som sammanför professionella inom områdena marknadsforskning, social forskning och opinionsmätning.

Läs mer