Produkter

Våra produkter

På Perspetivo erbjuder vi lösningar som stödjer dig i ditt beslutsfattande. Vi levererar opartiska, relevanta och tillförlitliga insikter genom demografiska analyser, opinions-, samhälls- och marknadsundersökningar samt interna medarbetarundersökningar. Vi erbjuder även interaktiva dashboards för dig att analysera i på egen hand, samt skräddarsydda paneler för din specifika målgrupp.

Genom att inkludera alla perspektiv säkerställer vi att våra undersökningar är representativa och ger djupgående förståelse för dina specifika behov.

Välj den lösning som passar er bäst

Demografisk översik

Kraftfull samling av premium SCB data samt öppen data

Prenumeration

Representativ nationell panel

Unik panel som speglar den Nordiska befolkningen, inklusive minoritetsgrupper

Prenumeration & enskilda undersökningar

Skräddarsydd panel

En egen panel som speglar din befintliga alt. önskade målgrupp. Ex. specifik kommun eller konsument.

Prenumeration

Våra kunder