Undersökningar

På Perspetivo kombinerar vi modern teknik och innovativa metoder i vår egen plattform för panelundersökningar, fokuserade på representativ data. Det innebär data som speglar hela befolkningens röster och perspektiv, inklusive de grupper som ofta är underrepresenterade i undersökningssammanhang – exempelvis minoritetsgrupper. Representativ data innebär att tillförlitligheten i undersökningarna ökar.

Modern teknik och metoder:

Perspetivo använder modern teknik och innovativa metoder i vår egenutvecklade plattform för panelundersökningar, vilket säkerställer högkvalitativ och representativ data.

Ökad Tillförlitlighet genom Representativ Data:

Vår datainsamling inkluderar röster och perspektiv från hela befolkningen, även de grupper som vanligen är underrepresenterade, vilket ger en ökad tillförlitlighet och en komplett bild av din målgrupp eller samhället i stort.

Flexibel urvalsgrupp:

Vår data återspeglar den rika mångfalden och komplexiteten - från nationell nivå ända till enskilda postnummerområden. Vi erbjuder även målgrupps- och språkanpassade undersökningar.

Våra undersökningar

Real Estate

Marknadsundersökning

Perspetivos marknadsundersökningar utnyttjar kraften i representativ data för att ge en heltäckande bild av marknadstrender. Vi erbjuder skräddarsydda analyser som fångar konsumentbeteenden och marknadsdynamik, vilket ger våra kunder ovärderlig insikt för effektiv marknadsstrategi och konkurrensfördelar.

Opinionsundersökningar

Perspetivos opinionsundersökningar baseras på representativ data för att ge en exakt överblick av vår befolknings åsikter. Vår noggranna analys av allmänhetens perspektiv ger våra kunder djupgående förståelse för samhällstrender och opinion, vilket är kritiskt för att forma effektiva strategier och kommunikationsinsatser.

Samhällsundersökningar

Perspetivo stärker samhällsaktörer genom att erbjuda tillförlitliga undersökningar och skapa effektiva, inkluderande medborgardialoger via våra representativa invånar- och medborgarpaneler. Vi tillgodoser er med de behov, åsikter och perspektiv våra samhällsmedborgare besitter, inklusive minoritetsgrupper, genom språk- och målgruppsanpassade processer. Dessa insikter hjälper er att identifiera och möta invånarnas faktiska behov och stärker beslutsfattares förmåga att navigera i och bygga ett samhälle för alla svenskar.

Consumer Business

Medarbetarundersökningar

Våra medarbetarundersökningar tillhandahåller arbetsgivare med djupgående och värdefulla insikter genom att alltid inkludera flera demografiska faktorer. Genom att ta hänsyn till flera faktorer möjliggör du som beställare ett mer intersektionellt förhållningssätt i ert inkluderingsarbete. Våra medarbetarundersökningar är utformade för att uppfylla era unika behov och syften och erbjuder användbara insikter för ert företags hållbarhetsrapportering, i linje med CSRD.

Välj den lösning som passar er bäst

Representativ nationell panel

Unik panel som speglar den Nordiska befolkningen, inklusive minoritetsgrupper

Prenumeration & enskilda undersökningar

Skräddarsydda paneler

En egen panel som speglar din befintliga alt. önskade målgrupp. Ex. specifik kommun eller konsument.

Prenumeration

Våra kunder