Skräddarsydda paneler

Vi skapar skräddarsydda, representativa digitala paneler bestående av slumpmässigt utvalda individer för att spegla önskade demografier eller målgrupper. Detta kan exempelvis vara invånare i relevanta kommuner eller specifika sub-målgrupper. Varje panel omfattar minst 450 personer, beroende på geografisk storlek och befolkningsantal. Genom panelen genomför vi snabbt och effektivt kvantitativa undersökningar för att få tillgång till tillförlitlig data och pricksäkra insikter. Vi är den enda aktören i Norden som erbjuder denna produkt.

Snabb, effektiv och pålitlig medborgardialog:

Prenumerera på din specifika målgrupp och ställ frågor direkt.

Ökad Tillförlitlighet genom Representativ Data:

Vår datainsamling inkluderar röster och perspektiv från hela befolkningen, även de grupper som vanligen är underrepresenterade, vilket ger en ökad tillförlitlighet och en komplett bild av din målgrupp eller samhället i stort.

Flexibel urvalsgrupp:

Vår data återspeglar den rika mångfalden och komplexiteten - från nationell nivå ända till enskilda postnummerområden. Vi erbjuder även målgrupps- och språkanpassade undersökningar.

Välj den lösning som passar er bäst

Representativ nationell panel

Unik panel som speglar den Nordiska befolkningen, inklusive minoritetsgrupper

Prenumeration & enskilda undersökningar

Skräddarsydd panel

En egen panel som speglar din befintliga alt. önskade målgrupp. Ex. specifik kommun eller konsument.

Prenumeration

Våra kunder