Förstå din omvärld som den är.

Perspetivo är Sveriges mest representativa undersökningsplattform som inkluderar både majoritetssamhället och minoritetsgrupper. Detta innebär att vi kan stödja våra kunder med tillförlitliga och djupgående insikter för den nordiska befolkningen, men också för specifika målgrupper. Genom fullt representativa paneler håller vi beslutsfattare uppdaterade kring samtid och framtid.

Woman facing left

Den mest inkluderande panelen i Norden

Perspetivos paneler representerar samhällets mångfald och perspektivtäthet. Genom att inkludera alla levererar vi insikter som speglar hela Sveriges befolkning. Detta ger en stabil grund för att fatta välgrundade, tillförlitliga och inkluderande beslut.

Vi bygger även skräddarsydda paneler som representerar våra kunders målgrupper. Detta för att underlätta och effektivisera beslutsprocesser genom att på kort tid kunna ta fram insikter som är tillförlitliga och pricksäkra nog att fatta beslut på.

Hur Perspetivo fungerar

Våra paneler består av en reell representation av det samhälle vi lever i. Med det får du den mest korrekta bilden oavsett om du vill fråga en helt representativ panel, till exempel en bred ”Sverigepanel” eller en specifik grupp som persisktalande ensamstående föräldrar som bor i ett visst område.

Vi genomför representativa digitala undersökningar och medborgardialoger.

Woman laughing

Perspetivo är medlem i Esomar

ESOMAR är en global organisation som sammanför professionella inom områdena marknadsforskning, social forskning och opinionsmätning. Att vara medlem i ESOMAR är en kvalitetsstämpel som visar att ett undersökningsbolag uppfyller högt ställda krav, vilket understryker medlemmens engagemang för etiska och kvalitativa undersökningar. Medlemskapet öppnar upp för tillgång till internationella resurser och beprövade metoder. Perspetivo fick medlemskapet beviljat under 2023.

Varje vecka publicerar vi en uppdatering.

Vi har undersökt alternativa metoder för att ge boende och verksamma på Möllan möjlighet att komma till tals och påverka stadsutvecklingen i sitt område. Vi lyckades på ett par dagar fånga upp representativa röster i området - röster som nu är med och bidrar i utvecklingen av sitt område.
Att inkorporera klimatdata i sin affärsstrategi är avgörande för organisationer som strävar efter att adressera de mångfacetterade utmaningar och möjligheter som klimatförändringar och klimaträttvisa medför.
Du har förmodligen hört talas om det, men kanske (och bara kanske) har du inte haft tid att gräva djupare i vad det innebär och varför det är så viktigt. Först och främst - vad betyder Klimaträttvisa och varför är det så viktigt?