Dashboard as a Service

Vill du ha till ett interaktivt verktyg över en stad, region eller hela Sverige för att enklare förstå olika målgrupper och invånare inför strategiska beslut i din organisation? Perspetivo erbjuder prenumeration av en dashboard med det senaste invånardatat (DeSo/RegSo) för att enkelt få en översikt på den demografi som är just relevant för dig.

Dashboarden är ett organiskt verktyg där du utöver skillnader mellan olika åldersgrupper, inkomstförhållanden, bakgrund, utbildningsnivå m.m. Du kan även jämföra olika områden, städer eller stadsdelar för att få djupare insikter om Sveriges befolkning under förändring.

Prenumerera på din målgrupp:

Dashboarden är ett verktyg för att få en översikt över kundens relevanta målgrupper och demografi.

Enkla jämförelser:

Ett organiskt verktyg som innebär att du kan jämföra mellan kommuner, stadsdelar och områden.

Prediktiva analyser:

Ett verktyg som ger dig tillgång till vetskap om ålder, inkomst, bakgrund, utbildningsnivå och mycket mer, innan ni fattar viktiga beslut.

Välj den lösning som passar er bäst

Representativ nationell panel

Unik panel som speglar den Nordiska befolkningen, inklusive minoritetsgrupper

Prenumeration & enskilda undersökningar

Skräddarsydd panel

En egen panel som speglar din befintliga alt. önskade målgrupp. Ex. specifik kommun eller konsument.

Prenumeration

Våra kunder