Demografiska analyser

Ju mer du vet om din målgrupp – desto mer effektiva lösningar kan du ta fram. En demografisk analys är en studie som undersöker befolkningens egenskaper i ett visst område eller en specifik målgrupp. Denna typ av analys tar vanligtvis hänsyn till olika demografiska faktorer såsom ålder, kön, utbildning, inkomst, familjestruktur, geografisk fördelning och mycket mer. Det ger ett bättre utgångsläge för medborgardialog, aktivering och framtagning av strategier. Denna typ av insikter är ett bra komplement och utgångsläge för våra undersökningar.

Tydlig bild av din målgrupp:

Förståelsen för din målgrupp är avgörande för att skapa effektiva lösningar.

Strategi och aktivering:

Insikter från demografisk analys hjälper till att aktivera specifika grupper och utveckla genomtänkta strategier, vilket kompletterar traditionella undersökningar.

Beslutsstöd:

Stärker ditt beslutsfattande med kontinuerlig överblick av demografiska förändringar.

Välj den lösning som passar er bäst

Demografiska analyser

Enstaka analyser - med fokus på framtagning av nuläge för en målgrupp.

Enskild

Demografisk analys

Prenumeration - med fokus på framtagning av nuläge för flera målgrupper

Prenumeration

Våra kunder